comedian

คุยกับ ‘PPONG’ ถึงหนังสือ ‘HAVE A GOOD DIE วันนี้คือวันตายของเจ้า!’

มรดกตลกคาเฟ่: ๔ ทรัพย์สินทางความฮา องค์ประกอบความฮาสามัญของตลกแบบไทยๆ