หิมาลัยต้องกลับไปฟัง

SAVE AND SOUND FROM HIMALAYAS

ไขของข้องใจ หิมาลัยทำไมต้องกลับไปฟังกับ ‘คัมภีร์ สรวมศิริ’