สิ่งมีชีวิตในโรงแรม

คุยเรื่องโรงแรมกับ ‘วิชัย’ อดีต ‘สิ่งที่ชีวิตในโรงแรม’