สาวไห้

สำรวจชีวิตหญิงไทยยุค 2480 ผ่านตัวละครในนวนิยาย ‘สาวไห้’

WATCH THAT READ THIS: ชอบดู Disney+ เรื่องนั้น ชวนอ่านแซลมอนเล่มนี้