ศิลปะของความผิดหวัง

STORIES BEHIND THINGS รวมเรื่องเล่าผ่านเหล่าสิ่งของ

ใครๆ ก็เคยผิดหวัง: 3 เรื่องราวที่ทำให้รู้ว่าคุณไม่ได้ผิดหวังอยู่คนเดียว