ทานยาหลังอาหารแล้วดื่มน้ำตามากๆ

SALMON PICK UP แนะนำหนังสือเล่มบาง สำหรับคนมีเวลาน้อย