คุณเคนต์และข้าพเจ้า

DEAR DIARY ชวนส่องสมุดบันทึกในหนังสือแซลมอน