Skip to content

WORLD WAR TOOLS สงครามโลกในสิ่งของ

272 pages 5x7.2" APR 2021 330.-

หนังสือที่จะชวนคุณย้อนเวลาไปสู่ห้วงเวลาแห่งการรบรา ศึกษาความสูญเสียครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ ผ่านหลักฐานและคำบอกเล่าที่บรรจุใน ‘สิ่งของ’ ที่ครั้งหนึ่งเคยเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ CHANEL No.5 น้ำหอมที่เป็นตัวแทนสงครามระหว่างยิวกับนาซี, การชำระล้างความเป็นยิวในวันคริสต์มาสสู่อารยันบริสุทธิ์, ภาพวาด โมน่า ลิซ่า กับการอพยพหลบสงคราม, โตเกียวโอลิมปิก การแข่งขันกีฬาและงานเฉลิมฉลองที่สาบสูญ, รอยสักแห่งเอาชวิตซ์-เบอร์เคอเนา ตราประทับหลักฐานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และสิ่งของอีกมากมายที่เหมือนจะไม่เกี่ยวข้อง แต่ก็มีความสำคัญกับสงคราม ผ่านการสำรวจด้วยมุมมองแบบนักโบราณคดี โดย ‘มนสิชา รุ่งชวาลนนท์’ คอลัมนิสต์นักเล่าประวัติศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้งเพจเฟซบุ๊ก ‘พื้นที่ให้เล่า’

read now buy now