Skip to content

พิพิธภัณฑ์เสียง

200 pages 5x7.2" MAR 2013 165.-

นวนิยายรักรสชาติเข้มว่าด้วยความสัมพันธ์ของกลุ่มคนสมัยใหม่ ตัดสลับกับเหตุการณ์สมมุติที่ทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องโยงใยกับสิ่งที่เรียกว่า ‘เสียง’

read now buy now