Skip to content

จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์

 

พำนักอยู่เชียงใหม่ เป็นนักเขียนวรรณกรรม คอลัมนิสต์ และทำงานศิลปะ สนับสนุนแนวทางสาธารณรัฐ