จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์

พำนักอยู่เชียงใหม่ เป็นนักเขียนวรรณกรรม คอลัมนิสต์ และทำงานศิลปะ สนับสนุนแนวทางสาธารณรัฐ

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (6)