Skip to content

SAL-ARYMAN กองฯ งาน / พื้นฐาน / อาชีพ

224 pages 5 x 7.2" 290.-

เปิดเผยเบื้องหลังกระบวนการทำงานของสำนักพิมพ์แซลมอน สำนักพิมพ์ที่มีวิธีการทำงานแบบไม่มีใคร (อยาก) เหมือน ก่อนที่หนังสือจะตีพิมพ์เสร็จเป็นเล่มต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง กองบรรณาธิการมีหน้าที่อะไร ทำไมต้องมีคำพูดติดปากอย่าง “ส่งงานด้วยครับ” แล้วการปิดเล่มให้เสร็จมันยากนักเหรอ

บันทึกประสบการณ์เป็นคนทำสำนักพิมพ์กว่าสิบปี เรื่องเล่าจาก ปฏิกาล ภาคกาย บรรณาธิการบริหารคนปัจจุบัน กับเรื่องราวเบื้องหลังการปิดเล่มตลอด 12 ปีที่อ่านจริง ปิดจริง ไม่ใช้ตัวแสดงแทน

read now buy now