ปฏิกาล ภาคกาย

  • เป็นคนนิ่งๆ
  • คำพูดติดปากคือ “ส่งงานด้วยครับ”
  • เวลาว่างชอบทวงงานนักเขียน
  • กิจกรรมหลักคือ ปิดเล่ม…
  • ปัจจุบัน เป็นบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์แซลมอน

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (3)