Skip to content

PURR SPECTIVE

48 pages 14.8 x 21 cm AUG 2018 300.-

รวมเรื่องเล่าผ่านสายตาแมวของ ‘ปฏิกาล ภาคกาย’ ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์พบเจอแมวตามที่ต่างๆ สู่การสวมบทบาท จินตนาการว่าแมวตัวหนึ่งได้พบเจอเรื่องอะไรมาบ้าง

read now buy now