Skip to content

NO ONE BELONGS HERE MORE THAN YOU จงเติมคุณในช่องว่าง

248 pages 5 x 7.2" 285.-

16 เรื่องสั้นว่าด้วยความรักรสแปร่งของผู้คนซึ่งตามหาความสัมพันธ์ที่จะมีช่องว่างพอดีกับตัวตนอันแปลกแยก ตั้งแต่นักว่ายน้ำหญิงที่ผันตัวมาสอนว่ายน้ำในเมืองที่ไม่มีสระว่ายน้ำ หญิงวัยกลางคนกับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความโรแมนติก หญิงผู้ตัดสินใจลบรอยปานแดงบนใบหน้า เรื่องเคยรักใคร่ของคนรักเก่าและคนรักปัจจุบัน เรื่องราวของการเติบโตและพลัดพราก และอีกหลายเรื่องราวของช่องว่างที่รอให้ใครมาเติมเต็ม

ผลงานรวมเรื่องสั้นเล่มแรกที่ถูกแปลไปแล้วกว่า 23 ภาษา และคว้ารางวัล Frank O’Connor International Short Story Award ประจำปี 2007  โดย มิแรนดา จูลาย ผู้กำกับ ศิลปินมากความสามารถ เจ้าของผลงานภาพยนตร์ Me and You and Everyone We Know และนักเขียนที่ชอบทดลองการเล่าเรื่องและความคิดในรูปแบบต่างๆ จนเกิดเป็นผลงานหลากแขนง

read now buy now