Miranda July

นักเขียน ศิลปิน และผู้กำกับ เจ้าของภาพยนตร์ ‘Me and You and Everyone We Know’ ‘The Future’ และ  ‘Kajillionare’ ผู้ชอบทดลองการเล่าเรื่อง และขึ้นชื่อในเรื่องการเสกพล็อตที่มาพร้อมตัวละครแปลกๆ ไม่เหมือนใคร

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (2)