Skip to content

NEW YORK 1ST TIME นิวยอร์กตอนแรกๆ… [RE-COVER EDITION]

288 pages 5x7.2" MAR 2014 270.-

‘NEW YORK 1st TIME นิวยอร์กตอนแรกๆ…’ [Re-cover Edition] ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10

หนังสือเล่มแรกของ เบ๊น—ธนชาติ ศิริภัทราชัย ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ ที่จับเครื่องบินไปเรียนถ่ายภาพในนครนิวยอร์ก และแคปเจอร์เหตุการณ์ครั้งแรกในชีวิตมาร่วมแชร์ อย่างเหตุการณ์โดนปล้นครั้งแรก มีแฟนเป็นชาวต่างชาติครั้งแรก และความอดทนแปลกๆ กับครั้งแรกที่ต้องยืนต่อแถวนานกว่าแปดชั่วโมง

read now buy now