ธนชาติ ศิริภัทราชัย

  • เบ๊นทำงานในทีมผู้ช่วยผู้กำกับเรื่อง ‘ลุงบุญมีระลึกชาติ’
  • เบ๊นเป็นช่างภาพและนักแปลอิสระ
  • เบ๊นชอบกินบร็อคโคลี

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (14)

NEW YORK 1ST TIME นิวยอร์กตอนแรกๆ… (10TH ANNIVERSARY EDITION)

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

YOU GHOST ME EVERY SADTURDAY NIGHT

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

FILMMAKER, FAILMAKER บันทึกกำ (กับ)

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

THE MEANINGFUL STRANGERS (RE-COVER EDITION)

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

DEAR PORTLAND [RE-COVER EDITION]

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

THE MORNING FLIGHT TO SAD FRANCISCO

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

YOU SADLY SMILE IN THE PROFILE PICTURE

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

THE REAL ALASKA อลาสก้าล้านเปอร์เซ็นต์

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

TALK WITH MR. NELSON

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

ONCE UBON A TIME อุบลเป็นเมืองชิคๆ

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

NEW YORK 1ST TIME นิวยอร์กตอนแรกๆ… [RE-COVER EDITION]

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

FULL-TIME DIRECTOR, PART-TIME LOSER

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

THE MEANINGFUL STRANGERS

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

NEW YORK 1ST TIME นิวยอร์กตอนแรกๆ…

ธนชาติ ศิริภัทราชัย