Skip to content

มิชชั่น กินพอสสิเบิล JAPAN SUPER BOWL

272 pages 5X7.2" 265.-

ภารกิจพิชิตอาหารจานยักษ์ของ ‘วิชัย’ ในญี่ปุ่นที่นอกจากจะน่ากินจนน้ำลายสอแล้ว ยังต้องลุ้นจนเหงื่อออกมือว่าร้านที่เขาอุตส่าห์หาข้อมูลจากกูเกิลจะยังเปิดทำการอยู่มั้ย!

read now buy now