วิชัย

  • อดีตพนักงานโรงแรม ผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียน
  • เป็นคนขาดทุนความหล่อ ขาดแคลนความรวย ร่ำรวยหนี้สิน อารมณ์ดี แต่ขี้บ่น
  • เกลียดเกาหลี

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (13)