Skip to content

ฮาวายประเทศ

152 pages 5x7.2" OCT 2011 140.-

ฮาวายประเทศ’ หนังสือรวมเรื่องสั้นอิงโลเคชั่นจริงในฮาวายที่ทำให้เราได้มองเห็นอีกด้านของชีวิตเรียบๆ เรื่อยๆ ที่พลิกความคาดหมายจากปลายปากกาของ จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ นักเขียนหนุ่มผู้มากความสามารถ

read now buy now