ธีปนันท์ เพ็ชร์ศรี

ครีเอทีฟประจำโรงภาพยนตร์ House Samyan และนักแปลอิสระที่ฝากสำนวนการแปลไว้ในหนังสือ ‘My Uncle Oswald นวลน้องและโนมเนื้อ’ และ ‘A Man Called Ove ชายชื่ออูเว’

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)