สุวิชชา จันทร

นักแปลอิสระที่ฝากสำนวนการแปลไว้ใน ประวัติศาสตร์ฉบับไม่ง่วง, เล่นให้โลกหมุน: ประวัติศาสตร์นวัตกรรมเล่นเปลี่ยนโลก, รางวัลใหญ่เป็นของคนที่รู้จักเล่นเกมยาว

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)