ณัฐชานันท์ กล้าหาญ

นามปากกาที่ชอบใช้คือ Mind Da Hed จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานเขียนสารคดี ถ่ายภาพสารคดีประกอบบทความในประเด็นสังคม วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชน ผลงานเขียนฟิกชั่นที่ผ่านมาคือ Sad at First Sight (พิมพ์เอง) และ / Eat You Up Inside My Head พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ P.S. Publishing และแปลงานหลากหลายรูปแบบ มีผลงานแปลรวมเรื่องสั้น With Animal เล่มแรกกับสำนักพิมพ์ Chaichai Books

ยังมุ่งหวังที่จะเขียนและแปลงานวรรณกรรมต่อไปจนกว่าใจจะไม่สามารถทำได้อีก

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (2)