ให้ไซให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา

Based on true bullying เรื่องราวการบูลลี่ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เจ็บจริง ไม่อิงนิยาย