หิมาลัยต้องใช้หูฟัง

8 วัน 8 คำบอกเล่าของ ‘คัมภีร์ สรวมศิริ’ ใน ‘หิมาลัยต้องใช้หูฟัง’