มนุษย์ 6 ตุลา

The 6 October 1976 massacre ความทรงจำที่ลืมไม่ได้ของ ‘มนุษย์ 6 ตุลา’