ผจญไทยในแดนเทศ

การปฏิวัติและรัฐประหารระดับโลก ที่คนไทยเป็นหนึ่งในสักขีพยาน