#บันทึกภาษาไทยของผม

“จริงๆ ประเทศไทยน่ารักมาก” ส่องเรื่องราวน่ารักปนอิหยังวะในประเทศไทย จากบันทึกภาษาไทยของ ‘โทะโมะยะ อิซากะ’