Episode 49  •  1 hr.  •  7 มีนาคม 2024

มิกซ์แอนด์แมตช์หนังสือที่ควรถือกลับบ้านคู่กันจาก G39

อ่านเล่มเดียวมันเหงา เราเลยมาป้ายยารอบที่ร้อยห้าสิบเก้า (ไม่ถึง!) แบบไม่เหงา

เพราะเราจับคู่หนังสือเล่มใหม่และเล่มอื่นๆ ในบูธที่มีเนื้อหา หรือลีลาการเล่าใกล้เคียงกันให้ทุกคนได้เลือกจดลิสต์แบบโค้งสุดท้ายในงานหนังสือรอบนี้ เผื่อว่าใครที่ชื่นชอบการเล่าของเล่มนั้น อยากอ่านแนวประมาณนี้ จะได้เพิ่มเล่มใหม่เข้าตู้ได้

รวมถึงเรามาอัพเดตคิวแจกลายเซ็นของแก๊งนักเขียนในสัปดาห์นี้ ทั้ง LADYS, ปาราวตี, วิชัย, #ยชธัญ และ ไอติม พริษฐ์ อีกรอบ พร้อมเชิญชวนมิตรนักอ่านไปหานักเขียน ถ่ายรูปที่ตู้แซลมอน ช้อปหนังสือ สติกเกอร์ เสื้อ กระเป๋า หมวก และสารพัดสิ่งในบูธ G39 อีกครั้ง มาเจอกันเยอะน้า ;D

salmonbooks SalmonPodcast Salmonsay

OTHER EPISODES

Episode 57  •  1 hr.  •  15 มีนาคม 2024

SALMATCH: NARISAPONGSE vs LADYS | WRITINGS COME FIRST การเขียนและข้าพเจ้า

Episode 56  •  1 hr.  •  7 มีนาคม 2024

SALMATCH: NUTTKAMOL vs YODD | TRUE CRIME, TOO CRIME ข่าวร้ายกลายเป็นสตอรี

Episode-55  •  1 hr.  •  7 มีนาคม 2024

SALMATCH: NAPHASORN vs FUANGFU | BEHIND THE (LOVE) ZINE เรื่องจริงหลังแต่ง