Episode 43  •  42 min.  •  6 มีนาคม 2024

หนังสือค้นคน รวมเล่มที่เล่าถึงชีวิตผู้คน

เบื้องหลังวาระสุดท้ายของชีวิตเหล่าคนมีชื่อเสียง ชีวิตของคนธรรมดาแต่กลับทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ความฝัน คราบน้ำตา และเรื่องราวที่มากกว่าผลการแข่งในสนาม

Salmonsay อีพีนี้อยากชวนทุกคนไปทำความรู้จักผู้คนใหม่ๆ ทั้งคนที่คุณอาจเคยคุ้นและคนแปลกหน้า ผ่านหนังสือสามเล่ม สามรสชาติ ที่บรรจุเรื่องเล่าชีวิตพวกเขาในมิติต่างๆ ทั้งการมีชีวิต ความพยายาม การต่อสู้ ความฝัน และความตายเอาไว้ สามเล่มที่อาจทำให้คุณได้แรงบันดาลใจ ประทับใจ และเข้าใจความเป็นไปของชีวิตมากยิ่งขึ้น

salmonbooks SalmonPodcast Salmonsay

OTHER EPISODES

Episode 57  •  1 hr.  •  15 มีนาคม 2024

SALMATCH: NARISAPONGSE vs LADYS | WRITINGS COME FIRST การเขียนและข้าพเจ้า

Episode 56  •  1 hr.  •  7 มีนาคม 2024

SALMATCH: NUTTKAMOL vs YODD | TRUE CRIME, TOO CRIME ข่าวร้ายกลายเป็นสตอรี

Episode-55  •  1 hr.  •  7 มีนาคม 2024

SALMATCH: NAPHASORN vs FUANGFU | BEHIND THE (LOVE) ZINE เรื่องจริงหลังแต่ง