Skip to content

เธอ เขา เรา ผม 3 HORSE RIDING IN THE MIDDLE EARTH

224 pages 5X7.2" OCT 2014 180.-

ความเรียงคัดสรรลำดับที่ 3 จาก ‘โตมร ศุขปรีชา’ นักเขียนนักคิดที่จับเรื่องราวในสังคมมามองมุมใหม่ พูดถึงตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน ลากยาวไปถึงภาพรวมของความเป็นชาติ และการมอง ‘ข้าง’ ในอีกมิติหนึ่ง

read now buy now