Skip to content

WAKE ME UP WHEN NOW ENDS ลืมตาในอนาคต

312 pages 5x7.2" 275.-

เคยได้ยินเรื่องอาการป่วยเพราะสัญญาณไวไฟมั้ย รู้มั้ยว่ามีการเปิดสอนวิชา ‘การเสียเวลาบนอินเทอร์เน็ต’ แล้วกับเรื่องที่มนุษย์อาจใกล้ค้นพบชีวิตอมตะล่ะ? พบคำตอบและเรื่องเล่าได้ใน ‘WAKE ME UP WHEN NOW ENDS ลืมตาในอนาคต’ หนังสือที่คัดสรรบทความว่าด้วยนวัตกรรมทางความคิดสุดล้ำ โดย ‘ทีปกร วุฒิพิทยามงคล’ นักเขียนผู้จับตามองอนาคตผ่านการเฝ้าสังเกตโลกปัจจุบันที่กำลังหมุนด้วยความเร็วเต็มสปีด

read now buy now