Skip to content

uninspired by current events: sorry stories

136 pages 14.5 x 21 cm. 250.-

นิทานภาพแสนเศร้าที่ไม่อิงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือสถานที่ใด โดยศิลปินเจ้าของเพจคอนเทนต์ภาพสามมิติแนวเซอร์เรียล ‘uninspired by current events’ ที่คัดสรรผลงานฮิต 50 ภาพ และสร้างสรรค์ขึ้นใหม่อีก 10 ภาพ พร้อมแต่งนิทานสั้นประกอบภาพทั้งไทย-อังกฤษ เปิดมุมมองให้ตีความแบบแสบๆ คันๆ ยิ่งกว่าเดิม

read now buy now