Skip to content

รู้ทันซานต้า

176 pages 5x7.2" DEC 2011 155.-

‘THE TRUTH ABOUT SANTA รู้ทันซานต้า’ แม้จะไม่เคยได้ของขวัญสักชิ้น แต่ทุกคนล้วนรู้จักซานต้า ทุกคนรู้ว่าซานต้ามีรูปร่างอ้วนๆ มีกวางเรนเดียร์เป็นพานะ มีช่องทางในการส่งของคือปล่องไฟ แต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่า ซานต้ามีจริง? ‘THE TRUTH ABOUT SANTA รู้ทันซานต้า’ หนังสือวิทยาศาสตร์อ่านสนุกที่จะไขความลับของโลกว่าตำนานของลุงอ้วนที่เป็นขวัญใจเด็กทั่วโลกมาจากไหน และทำไมลุงถึงยังมีชีวิตอยู่ได้ถึงทุกวันนี้

read now buy now