Skip to content

POWERISM

232 pages 5x7.2" AUG 2017 250.-

รวมบทความเกี่ยวกับอำนาจที่ซุกซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นของกินอย่าง ‘มะเขือเทศ’ ที่ถูกโยงเข้ากับอำนาจบางอย่างจนมีสถานะกลายเป็นของต้องห้าม, ‘อาหารไทย’ ที่อาจถูกกำหนดให้มีรสชาติเหมือนกัน, แม้กระทั่ง ‘รั้วลวดหนาม’ ที่เห็นกันบ่อยๆ ก็ไม่ได้มีไว้แค่บอกพื้นที่ หรือเทศกาลแห่งความสุขอย่าง ‘คริสต์มาส’ ก็มีฉากหลังเป็นการต่อสู้อันเข้มข้น

read now buy now