Skip to content

พิพิธภัณฑสถานแห่งฉัน

160 pages 5x7.2" MAR 2011 150.-

ผลงานลำดับล่าสุดของนักเขียนหนุ่มสำนวนดี ลีลา (ทางภาษา) เด็ดที่ถูกกลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเป็นนักเฝ้าติดตามความเป็นไปของสังคม มาสู่ 8 เรื่องราวอ่านสนุกที่อาจทำให้คุณเผลอคิดถึงสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคม หรือแอบเห็นด้วยกับบทสนทนาของตัวละครจนหลุดพยักหน้าตามอยู่หลายจังหวะ

read now buy now