Skip to content

ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว LIFE IS BETTER

240 pages 6 x 7" MAR 2017 265.-

รวมการ์ตูนแก๊กสะท้อนสังคมจาก ‘สะอาด’ นักเขียนการ์ตูนช่างสังเกตผู้หยิบเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันมาเสียดสีอย่างแสบสัน ชวนให้นึกไปถึงชีวิต หน้าที่การงาน สิ่งแวดล้อม การเดินทาง รวมถึงกิจวัตรประจำวันในสังคมเมืองที่ก่อให้เกิดคำถามว่าทุกวันนี้ ‘ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว’ แล้วหรือยัง

read now buy now