Skip to content

IN THEORIES ในความรัก เราต่างเป็นนักทฤษฎี

160 pages 5x7.2" SEP 2020 195.-

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยเสียน้ำตาให้กับความรัก เคยเป็นที่ปรึกษาแล้วตกหลุมรักอีกฝ่ายหัวปักหัวปำ เคยพยายามมูฟออนไปไกล แต่ใจกลับยังอยู่ที่เดิม ‘กิตติพล สรัคคานนท์’ จะชวนคุณไปทำความเข้าใจความรักผ่านบททฤษฎีของเหล่านักปรัชญา นักเขียน และนักคิด ที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องรักยิ่งขึ้น และทำให้คุณรู้ว่า ในความรัก คุณก็เป็นแค่นักรักผู้พ่ายแพ้ และนักปฏิบัติผู้ไม่เก่งกาจคนหนึ่ง

read now buy now