Skip to content

หิมาลัยต้องใช้หูฟัง [RE-EDITION]

320 pages 14.5 x 21 cm. SEP 2022 435.-

บันทึกการเดินทางไปค่ายแพทย์อาสาในโครงการ Himalayan Health Exchange ณ เทือกเขาหิมาลัย ของ ‘คัมภีร์ สรวมศิริ’ นักเขียน นักเดินทาง ผู้มีอาชีพหลักเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งตัดสินใจพักการงานหลักไว้ชั่วคราว แล้วออกเดินทางไปพร้อมกับหูฟังและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ โดยมีเป้าหมายคือช่วยตรวจสุขภาพให้กับผู้คนที่อยู่ห่างไกลและไม่อาจเข้ารับบริการทางแพทย์ได้สะดวก หากนั่นก็ยังเป็นการทำงานที่ทำให้เขาได้พบกับเพื่อนร่วมอาชีพต่างเชื้อชาติ ได้เห็นวิธีคิด วิธีการทำงาน และวิถีชีวิตใหม่ๆ จนทำให้เขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนมากขึ้น

read now buy now