Skip to content

FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง

288 pages 5x7.2" APR 2021 330.-

11 เรื่องสั้นเกี่ยวพันกับความเป็นจีนที่คนไทยแท้ก็อ่านได้ ตั้งแต่การเอาตัวรอดในสังคมลูกชายเป็นใหญ่ ความคิดในห้วงขณะเข้าร่วมพิธีกรรมในวันมงคล ความกดดันจากบรรดาญาติที่อยากเห็นหลานได้ดี ความประณีตในวันไหว้บรรพบุรุษที่กลายเป็นความบาดหมาง ลูกสะใภ้ผู้ถูกจองจำจนกว่าจะให้กำเนิดลูกชาย ความรักและความสัมพันธ์ของคนหลากเพศหลากวัย โดย นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์ ลูกครึ่งจีนแคะ-จีนกวางตุ้ง ผู้มีข้อเขียนไร้กระบวนท่าที่น่าจับตา

read now buy now