Skip to content

ดวงตาเห็นคำ

96 pages 11 x 16.5 cm 125.-

อย่าเพิ่งด่วนใจมองผ่านคำหรือประโยคที่ปรากฏอยู่ตามป้าย ผนัง กระดาษลัง โต๊ะ หรือกำแพง เพราะข้อความเหล่านั้น อาจแฝงความในใจ หรือซ่อนความรู้สึกของผู้เขียนเอาไว้มากมาย ‘สุวิชา พิทักษ์กาญจนกุล’ หญิงสาวช่างสังเกตจะพาคุณไปสำรวจคำต่างๆ จากสิ่งรอบตัวที่พบในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็น ‘ดวงตาเห็นคำ’ หนังสือบันทึกภาพและคำ ที่สะท้อนการปะทะกันทางตัวอักษร การตบตีกันระหว่างป้าย การปฏิสัมพันธ์กันแบบน่ารักๆ ในแบบที่สเตตัสเฟซบุ๊กก็ให้ไม่ได้

read now buy now