Skip to content

ผจญภัยตามใครเลือก

144 pages 11 x 16.5 cm MAR 2019 200.-

นวนิยายแห่งทางเลือกของ ‘กิตติพล สรัคคานนท์’ ผู้ทดลองนำเกมหนังสือในอดีตมาปรับเข้ากับเรื่องราวในจินตนาการ เพื่อให้คุณได้สวมบทบาทอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งที่กำลังถูกภัยคุกคาม โดยคุณจะได้รับบทเป็นหญิงสาวผู้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างไม่ทันตั้งตัว, เจ้าหน้าที่ผู้เคร่งครัดกับกฎระเบียบ หรือนักเขียนผู้กำลังพบทางตันกับการเขียนหนังสือ

read now buy now