Skip to content

CAT STUDY วิชาแนะแมว

240 pages 6x7” MAR 2014 245.-

CAT STUDY วิชาแนะแมว’ คอมิกเอสเสเคล้าเสียงเมี้ยวของ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล ที่เล่าเรื่องราวของการพบกับแมวตัวหนึ่งชื่อ ‘โคขุน’ (ขอย้ำว่า นี่-คือ-ชื่อ-แมว) และการแนะแนวเจ้าของแมวมือใหม่ ตั้งแต่วิธีแรกเริ่ม อย่างการได้มาซึ่งแมว การตั้งชื่อ การเตรียมที่อยู่ การละเล่น ไปจนถึงการทำลูก!

read now buy now