Skip to content

ลาเลือนลิงลวง

240 pages 5X7.2" MAR 2014 190.-

‘BEATRICE AND VIRGIL ลาเลือนลิงลวง’ นวนิยายรสเข้มของ ยานน์ มาร์เทล (ผู้เขียน Life of Pi) ว่าด้วยชีวิตของนักเขียนหนุ่มที่พยายามนำเสนอเรื่องราวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว แต่กลับโดนสำนักพิมพ์ปฏิเสธ ทำให้ชีวิตของเจ้าตัวไขว้เขวและถึงจุดเปลี่ยนเมื่อได้รับจดหมายเกี่ยวกับ ‘ลา’ และ ‘ลิง’ สัตว์สองตัวที่จะนำพาเขาดำดิ่งไปสู่ห้วงแห่งความลับ

read now buy now