Skip to content

อาคิเต็ก-เจอ

304 pages 5x7.2" 370.-

ค้นหาที่มาที่ไปของตึกรามบ้านช่อง ข้าวของตามรายทาง และการใช้ชีวิตของผู้คน โดย ‘ชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์’ สถาปนิกขี้สงสัย ที่ชอบสังเกตสิ่งปลูกสร้างและข้าวของในเมืองไทย ว่ามันถูกสร้างมาด้วยแนวความคิดแบบไหน ตอบโจทย์พฤติกรรมแบบใด แล้วทำไมสิ่งใกล้ตัวเหล่านี้ถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ และมีความเป็นไทยแฝงอยู่มากเหลือเกิน

read now buy now