ยรรยง บุญ-หลง

  • เป็นสถาปนิกและสมาชิกของสมาคมสถาปนิกอเมริกัน (The American Institute of Architects)
  • เคยมีผลงานหนังสือชื่อ บันทึกลับ สถาปนิกโรบินฮู้ด (ผจญภัยสำนักพิมพ์, 2553)
  • มีงานเขียนปรากฏในหนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน, เว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์, นิตยสาร ELLE, นิตยสาร Campus และนิตยสาร art4d

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)