วิตต์ สุทธเสถียร

วิตต์ สุทธเสถียร (พ.ศ. 2460-2532) คนไทยคนแรกที่ศึกษาวิชาการหนังสือพิมพ์จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทำงานเป็นนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ พร้อมๆ กับผลิตงานเขียนทั้งในรูปแบบเรื่องสั้น นวนิยาย และงานแปลออกมาจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มเขียนคอลัมน์ข่าวซุบซิบนินทาคนในสังคมด้วยนามปากกา ‘คนพระนคร’ ตลอดจนเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หลายฉบับในทศวรรษ 2490 เป็นผู้รับแปลคำบรรยายภาพยนตร์ (subtitle) ในยุคแรกๆ ก่อนผันตัวไปทำงานบริษัทโฆษณาในตำแหน่ง Media Director และ Chief Copywriter 

แวดวงวรรณกรรมยกย่องวิตต์ สุทธเสถียร ให้เป็นนักเขียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสร้างสำนวนภาษาและผูกคำขึ้นใหม่ในภาษาไทย บางคำยังใช้กันจนถึงทุกวันนี้ เช่น ป่าคอนกรีต นางแบบ เพรียวลม ล้ำยุค และมือปืน ขณะที่สำนวนภาษาของวิตต์ยังนับเป็นหนึ่งในกระแสของความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมที่เรียกว่า ‘สำนวนสะวิง’ ซึ่งใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดอย่างฉับพลันมากกว่าเคร่งครัดตามหลักไวยากรณ์ จึงก่อให้เกิดการขยายปริมณฑลของภาษาไทยให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ อีกด้วย

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)