วิภว์ บูรพาเดชะ

  • เคยเป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสารบันเทิงเชิงสาระชื่อ HAMBURGER
  • เคยมีงานรวมเรื่องสั้นชื่อ ‘หนึ่งปีในเมืองหนึ่ง’ และ ‘ห้วงคำหนึ่ง’ หนังสือเรื่องสั้นขนาดยาวชื่อ ‘เมื่อบทเพลงบรรเลงอีกครั้ง’ และหนังสือรวมบทความชื่อ ‘ตื่นจนเช้า’ และ ‘กลางวันตื่น กลางคืนฝัน’
  • ปัจจุบันเป็นเจ้าของและบรรณาธิการของนิตยสารบันเทิง-ศิลปะชื่อ happening

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)