อุทิศ เหมะมูล

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร งานแรกๆ ที่ทำคือเป็นเด็กพร็อบฯ ในกองถ่ายทำโฆษณาและกองมิวสิกวิดีโอ อีกงานคือเป็นดีเจเปิดเพลงในยุคแรกเริ่มของ RCA หันมาเขียนหนังสือในปี 2542 ผลงานสร้างชื่อคือนิยาย ‘ลับแล, แก่งคอย’ ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี 2552 และได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ ‘The Brotherhood of Kaeng Khoi’

อุทิศยังเคยเป็นอดีตบรรณาธิการนิตยสาร ‘Writer’ และ ‘ปรากฏวารสารวรรณกรรมไทยร่วมสมัย อีกทั้งได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ในปี 2561

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)