สฤณี อาชวานันทกุล

  • เป็นคนสนุกสนานกับการพยายามพูดคุยถกเถียงด้วยการใช้เหตุผล
  • มีความสุขกับการติดตามและถ่ายทอดพัฒนาการใหม่ๆ ทางเศรษฐศาสตร์
  • เป็นคอลัมน์นิสต์ประจำในกรุงเทพธุรกิจ / นิตยสาร Image / นิตยสาร สารคดี / นิตยสาร happening ปัจจุบันเป็นนักเขียน นักแปล และกรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (3)